Panel ISO 9001

cclogo.jpg
 
 
 
 
ISO 9001 - szafy 1284px
×

Uwaga

Please install and enable Core Design Scriptegrator plugin.

 

 Polityka Jakości

 

Zadowolony  i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością strategii firmy i gwarancją jej sukcesu

 

Priorytetowym celem Computers & Control jest produkowanie urządzeń najwyższej jakości, spełniających wszelkie normy techniczne i prawne, które zadowolą najbardziej wymagającego klienta.

 

Firma Computers & Control w działaniu kieruje się rzetelnością, uczciwością i profesjonalizmem.

 

Specjalizujemy się w konstruowaniu i produkowaniu komputerowych systemów sterowania dla przemysłu, w szczególności dla energetyki profesjonalnej, obiektów elektroenergetycznych, takich jak stacje transformatorowe i rozdzielcze, elektrownie, generatory, linie przesyłowe.

 

W zakresie Polityki Jakości nasza firma dąży do pozycji lidera (zdobywanie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej, oraz ciągły rozwój firmy) na rynku komputerowych systemów sterowania. Systematycznie z roku na rok powiększamy swoją ofertę, proponując coraz to nowsze rozwiązania urządzeń niezbędnych profesjonalnej energetyce. Produkowane urządzenia muszą zawsze należeć do grupy urządzeń najbardziej zaawansowanych technologicznie, o najwyższej światowej klasie. Między innymi w tym celu utworzono własne Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, szczególny nacisk kładąc na spełnienie obowiązujących norm jakościowych.

 

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonego celu jest realizacja POLITYKI JAKOŚCIOWEJ Kierownictwa Firmy oraz zobowiązań z niej wynikających przez każdego pracownika, jego zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz odpowiedzialność za jej poziom zgodny z oczekiwaniami Klienta.

 

 Nasze cele zamierzamy realizować poprzez:

 

  • spełnianie potrzeb Klientów poprzez ich najlepszą obsługę i bezbłędną realizację umów i zamówień,
  • dostarczanie Klientom wyrobów i usług o konkurencyjnej jakości,
    współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i terminów realizacji,
  • ciągłe doskonalenie organizacji i przedsiębiorstwa i poprawianie jakości jego działania,
  • unikanie błędów, a nic tylko ich korygowanie,
  • stosowanie nowoczesnych technologii w realizowanych przez nas wyrobach i usługach,
  • monitorowanie jakości wykonanych prac poprzez analizę opinii Klienta,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników zaangażowanych w realizację prac merytorycznych,
  • stworzenie właściwej infrastruktury technicznej oraz środowiska pracy.

 

Wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 zapewnia ciągłe doskonalenie usług świadczonych przez naszą firmę, które leżą u podstaw budowy trwałych relacji z naszymi klientami. 

 

Zarząd firmy zapewnia, że zobowiązania i cele zawarte w polityce jakości są znane, realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej firmy.